Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Hankinta-asiantuntija Sven Forsell: ”Julkiset hankinnat ovat työmaana äärimmäisen mielenkiintoinen”

Turussa hankinta-asiantuntijana työskentelevä Sven Forsell aloitti Vimanassa viime maaliskuussa. Hänen vastuualueensa kuuluvat erilaiset hankinnat, kilpailutukset ja sopimukset. Ennen Vimanaa Sven työskenteli vastaavassa tehtävässä Valtorissa, jossa suuret ja kimurantit hankinnat tulivat hyvin tutuiksi – tätä kokemusta hän hyödyntää nyt nykyisessä työssään. Mitä olet saavuttanut työssäsi viime aikoina? Suuri askel eteenpäin ovat Vimanan kesällä julkistamat asiantuntijapalveluiden dynaamiset hankintajärjestelmät, […]

Lue lisää ›
Maakuntien verkkosivustopalvelun hankinta Drupal 8- ja Liferay CE 7.0-alustoilla siirtyy hankintavaiheeseen

Maakuntien verkkosivustopalvelun hankintaan liittyvässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä ”Nimetyillä teknologioilla toteutettaviin ratkaisuihin liittyvät asiantuntijapalvelut” ollaan julkaisemassa ensimmäisiä tarjouspyyntöjä lokakuun 2018 aikana. Maakuntien verkkosivustopalvelun hankinnassa kilpailutetaan toimittajia kehittämään ja ylläpitämään maakuntien uusia verkkosivustoja avoimen lähdekoodin Drupal 8- ja Liferay CE 7.0-alustoilla. Kärkihankkeissa luodaan perussivustot uusille maakuntien verkkosivustoille ja viimeistellään kärkimaakuntien verkkosivustot julkaisua varten. Maakunnat tulevat omilla verkkosivustoillaan kertomaan […]

Lue lisää ›
Vimanan maakuntakiertue käynnistyy – katso kiertueaikataulu!

Vimana Oy, SoteDigi Oy, Kela ja THL tapaavat maakuntien edustajia loka-marraskuun aikana yhteisellä maakuntakiertueella. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä toimijoiden ja maakuntien välillä, keskustella toimijoiden rooleista sekä meneillään olevista yhteisistä ja alueellisista hankkeista. Yhteisellä kiertueella tarjoamme vastauksia kysymyksiin kansallisten toimijoiden välisestä työnjaosta, työn yhteensovittamisesta sekä maakuntien tietohallinnon ja alueellisten toimijoiden rooleista nyt ja tulevaisuudessa. Kiertueella selkeytetään […]

Lue lisää ›
Maakunnat voivat aloittaa ensimmäisten valtion järjestelmien pilotoinnin

Valtion ja maakuntien yhteisen tietoliikenne-infrastruktuurin rakentaminen etenee aikataulussaan. Tärkeä askel otettiin eilen, kun Vimana avasi yhdyskäytävän maakuntien sisäisen tietoliikenteen esikytkentäytimen ja Valtion VY-verkkojen välille. Kyseinen yhdyskäytävä antaa maakunnille mahdollisuuden pilotoida valtiolta maakuntien vastuulle siirtyviä palveluita jo tämän syksyn aikana. Ensimmäisiä pilotoitavia järjestelmiä ovat ELY-keskusten ja TE-toimistojen USPA-asiankäsittelyjärjestelmä, KasvuCRM ja yleinen avustusjärjestelmä YA. Vimanan Tietoverkot projektipäällikön […]

Lue lisää ›
Vimanan MaTi-hanke luo työvälineitä maakuntien tiedolla johtamiseen

Vimanan maakuntien tiedolla johtaminen eli MaTi-hankkeessa edetään nyt isoin askelin. Esiselvitysprojekti saatiin päätökseen keväällä ja Valtioneuvoston kesäkuussa julkaisemassa Maakunnan digipalvelut järjestämistehtävässä -loppuraportissa tiedolla johtamisen ratkaisut nimettiin yhdeksi kahdeksasta maakuntien yhteisen digipalvelukehittämisen kohdista. Elokuun lopussa maakuntien digimuutoksen johtoryhmä vahvisti, että hankkeessa edetään suunnitteluvaiheeseen. Tällä viikolla vauhtia suunnittelutyöhön haetaan MaTi-aloitusseminaarista, johon on ilmoittautunut edustajia kaikista maakunnista sekä […]

Lue lisää ›
Asetusluonnos Vimanan tehtävistä ja palveluista lausuntokierrokselle

Asetusluonnos maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista on lähtenyt lausuntokierrokselle. Luonnoksen mukaan Vimanan järjestämiä ja ylläpitämiä yhteisiä tieto- ja viestintäteknisiä palveluita ovat: yhteinen käyttäjä- ja käyttövaltuushallintapalvelu, yhteinen tietoverkkojen kytkentäydin kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin kytkeytymiseksi, yhteiset järjestäjien työkalut ja johtamisen järjestelmäpalvelut, yhteiset digitaaliset viestintä- ja työskentely-ympäristöpalvelut, yhteiset asianhallintapalvelut, yhteiset verkkosivustopalveluratkaisut, yhteiset perustietotekniikkapalvelut sekä Vimanan […]

Lue lisää ›
CRM-esiselvitysprojektin aloitusseminaarissa työstettiin maakuntien yhteisen asiakkuudenhallinnan tiekarttaa

Vimanan CRM-esiselvitysprojekti sai vauhtia yhteisestä aloitusseminaarista. Yli 40 maakuntavalmistelijaa kerääntyi Kuntatalolle ja etäyhteyden päähän vaihtamaan ajatuksia ja luomaan hankkeen yhteistä tiekarttaa Esiselvitysprojektin tavoitteena on kerätä tietoa maakuntajärjestäjien yhteisen asiakkuudenhallintaratkaisun kehittämiseksi. ”Yhteinen CRM-ratkaisu suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien nimeämien yhteyshenkilöiden kanssa. Maakuntien aktiivisuus on erittäin tärkeää, jotta ratkaisusta tulee parhaiten maakuntia palveleva. Seminaarista saimme hyvän […]

Lue lisää ›
Vimana rakentaa Service Desk -palvelua maakuntien IT-asiantuntijoiden tueksi

Vimana on käynnistänyt esiselvityksen Service Desk -palvelupisteen perustamisesta. Service Deskin tarkoituksena on tarjota maakuntien yhteyshenkilöille yksi selkeä yhteydenottopiste kaikkiin Vimanan palveluihin liittyen. Projektivaiheen työnimenä Vimana kutsuu Service Deskiään ”Vimanan Vinkiksi”. ”Service Desk -malli mahdollistaa keskitetyn paikan kysymyksien osoittamiselle sekä tiedon kokoamisen helposti löydettäväksi. Service Deskin avulla tieto ei ole hajallaan yksittäisillä ihmisillä tai suljetuissa sähköpostiketjuissa, […]

Lue lisää ›
Vimanan Suomi.fi-Viestit-projektilla mahdollistetaan maakunnan viranomaisten ja asukkaiden sujuvaa yhteydenpitoa 

Vimanan Suomi.fi-viestien käyttöönoton tukiprojekti on hyvässä vauhdissa. Suomi.fi-viestien avulla kansalaiset voivat hoitaa viestinnän julkishallinnon organisaatioiden kanssa sähköisesti. Palvelu tulee tarpeeseen myös maakunnan viranomaisten ja asukkaiden välillä, joten Vimanan Suomi.fi-viestit -projektilla tuetaan maakuntavalmistelijoita palvelun käyttöönotossa.  Suomi.fi-Viestit-palvelu on yksi osa Suomi.fi-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa maakunnissa. Tarkoituksena on edistää maakuntien tietojärjestelmien integrointia sähköisen asioinnin kansallisiin palveluihin tukemalla Väestörekisterikeskuksen (VRK) Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoa ja käytön tukea […]

Lue lisää ›
Anssi Virtanen Vimanan vt. hankintajohtajaksi

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana on nimittänyt Anssi Virtasen Vimanan virkaa tekeväksi hankintajohtajaksi 1.10.2018 alkaen. Virtanen siirtyy tehtävään Vimanan hankintalakimiehen toimesta. Vimanan nykyinen hankinta- ja lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki siirtyy 2M-IT:n palvelukseen. ”Anssi Virtanen on luonteva valinta tehtävään hänen vahvan julkishallinnon hankintaosaamisensa sekä Vimanan toimintaympäristön tuntemuksensa ansiosta”, Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen sanoo. Virtanen on työskennellyt hankinta-, laki- ja […]

Lue lisää ›