Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen

Ennakoivan toiminnan ja palvelujen johtamisen tarve korostuu nykypäivänä ja tämä lisää tiedon tarvetta. Julkishallinnon on kyettävä reagoimaan ja ohjaamaan toimintaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti, sillä osa asukkaille tuotettavista palveluista on herkkiä taloussuhdanteille. Ennakointiajan pituus vaihtelee tarpeen mukaan.

Lue lisää "Tavoitteena hallittu siirtymä tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen"
Palvelupäällikkö Juhani Vuorijärvi kehittää palveluprosesseja: “On antoisaa olla mukana luomassa uutta”

Juhani Vuorijärvi aloitti Vimanan Vinkki-palvelupisteen palvelupäällikkönä vuoden 2019 alussa. Työssään Juhani kehittää sekä Vinkki-palvelupistettä että tuotannon tukea Vimanan olemassa oleville ja tuleville palveluille.

Lue lisää "Palvelupäällikkö Juhani Vuorijärvi kehittää palveluprosesseja: “On antoisaa olla mukana luomassa uutta”"
Asiakas palvelujen keskiössä – Vimanan Asiakkuudenhallinnan projektin loppuraportti on julkaistu

Vimanan Johtamisen työkaluihin kuuluvan Asiakkuudenhallintaprojektin loppuraportti on julkaistu. Raportissa kuvataan julkishallinnon asiakkuuden- ja palvelunhallinnan nyky- ja tavoitetilaa sekä projektin aikana tehtyä määrittelyä asiakkuudenhallinnan ratkaisulle.

Lue lisää "Asiakas palvelujen keskiössä – Vimanan Asiakkuudenhallinnan projektin loppuraportti on julkaistu"
Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa

Hyvä ja tehokas julkinen hallinto luovat edellytyksiä yhteiskunnan ja talouden kehitykselle. Meneillään oleva hallinnon digitalisointi antaa tälle kehitykselle hyviä eväitä. Digitalisoinnin edetessä tieto alkaa korostua – laadukkaan eli oikean ja ajantasaisen tiedon tarve nousee vaatimukseksi julkisen hallinnon kehittämiselle.

Lue lisää "Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa"
Vimanan Sähköisen asioinnin tukipalvelu tarjoaa organisaatioille tukea Suomi.fi-viestien käyttöönottoon

Suomi.fi-viestit ovat osa Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamaa Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Viestit-palvelu mahdollistaa kansalaisen ja viranomaisen välisen nopean ja tietoturvallisen sähköisen viestimisen. Palvelun kautta viranomaisorganisaatiot voivat lähettää esimerkiksi päätöstietoja ja muita dokumentteja kansalaisille.

Lue lisää "Vimanan Sähköisen asioinnin tukipalvelu tarjoaa organisaatioille tukea Suomi.fi-viestien käyttöönottoon"
Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä

Hankinta-asiat eivät uusien lakien ja EU-direktiivien myötä ainakaan helpotu. Jos joskus vuosikymmeniä sitten valtion virastoissa tehtiin kilpailutuksia muiden töiden ohella, niin tänä päivänä se ei enää ole realismia: esimerkiksi EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa vaaditaan jo niin paljon tietämystä hankinta-asioiden yksityiskohdista, että oman toimen ohella tarjouspyyntöjä ei enää laadita – parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun kilpailutusta laativat yhteistyönä hankinta-asiantuntija(t) sekä kilpailutettavan asian substanssiasiantuntija(t).

Lue lisää "Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä"