Suoraan sisältöön

Ajankohtaista

Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa

Hyvä ja tehokas julkinen hallinto luovat edellytyksiä yhteiskunnan ja talouden kehitykselle. Meneillään oleva hallinnon digitalisointi antaa tälle kehitykselle hyviä eväitä. Digitalisoinnin edetessä tieto alkaa korostua – laadukkaan eli oikean ja ajantasaisen tiedon tarve nousee vaatimukseksi julkisen hallinnon kehittämiselle. Tätä voidaan tukea muun muassa tietopolitiikan keinoin yhdenmukaistamalla kerätyn tiedon tallentamistapoja sekä pyrkimällä sujuvoittamaan eri toimijoiden välistä […]

Lue lisää "Tieto-ohjautuvassa organisaatiossa tieto on osa päivittäistä toimintaa"
Vimanan Sähköisen asioinnin tukipalvelu tarjoaa organisaatioille tukea Suomi.fi-viestien käyttöönottoon

Suomi.fi-viestit ovat osa Väestörekisterikeskuksen (VRK) tarjoamaa Suomi.fi-palvelukokonaisuutta. Viestit-palvelu mahdollistaa kansalaisen ja viranomaisen välisen nopean ja tietoturvallisen sähköisen viestimisen. Palvelun kautta viranomaisorganisaatiot voivat lähettää esimerkiksi päätöstietoja ja muita dokumentteja kansalaisille. Monenlaisia säästöjä  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kainuun sote) Suomi.fi-viestit-palveluja on liitetty esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden palvelukanava Omasoten viesteille ja sosiaalihuollon Pro Consona -järjestelmässä tehtävien aikuis- ja perhetyön […]

Lue lisää "Vimanan Sähköisen asioinnin tukipalvelu tarjoaa organisaatioille tukea Suomi.fi-viestien käyttöönottoon"
Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä

Maakuntauudistuksen valmistelusta edellisen hallituksen toimesta on kirjoitettu ihan riittämiin, joten ei siitä sen enempää. Oma työni oli maakuntauudistuksen eturivissä, mutta en olisi osannut etukäteen arvata miten se lopulta päättyisi. Olimme varautuneet maakuntalakien kaatumiseen lisäämällä kaikkeen kilpailutusmateriaaliin huomautuksen, että Vimanalla oli oikeus keskeyttää hankinta, mikäli hallituksen esitystä maakuntalaiksi ei hyväksyttäisi. Kun tämä vaihtoehto realisoitui, niin jäljelle […]

Lue lisää "Vimanan hankinta-asiantuntija Erillisverkoilla – pohdintoja asiantuntijatyöstä"
Studio Vimana – Tiedosta toimeen julkishallinnossa

Vimanan Maakuntien tietojohtaminen (MaTi) -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Studio Vimanan jaksossa projektipäällikkö Peter Soinu ja hankejohtaja Mari Fallström keskustelevat loppuraportista, joka tiivistää hankkeen johtopäätökset, opit ja kokemukset. ”Julkishallinto tarvitsee todella paljon tietoa, mutta sitä on tiettyjen haasteiden takia vaikea saada. Saatavuuden haasteiden lisäksi puhutaan ajantasaisuuden haasteista – osa tiedosta, jonka mukaan päätöksiä tehdään, saattaa olla jopa […]

Lue lisää "Studio Vimana – Tiedosta toimeen julkishallinnossa"
Tiedosta toimeen – Maakuntien tietojohtaminen -hankkeen loppuraportti julkaistu

Vimanan maakuntien tietojohtamisen (MaTi) -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Loppuraportissa kuvataan MaTi-hankkeen aikana luotuja ratkaisuja maakuntajärjestäjien (MAKU) tietotarpeisiin. Raportti koostuu kahdesta osasta: hankkeen loppuraportista ja MAKU-työryhmän puheenvuorosta.

Lue lisää "Tiedosta toimeen – Maakuntien tietojohtaminen -hankkeen loppuraportti julkaistu"
Palvelupäällikkö Jani Nyström kehittää asiakas- ja toimintalähtöisiä palveluita

Jani Nyström aloitti työskentelyn Vimanalla palvelupäällikkönä tammikuussa 2019. Vastuullaan hänellä on muun muassa Vimanan ja sisaryhtiö SoteDigin ICT-palvelu sekä digitaalinen viestintäympäristö. Tämän lisäksi hän keskittyy kehittämistehtäviin ja konsultoi eri sidosryhmiä. Ennen Vimanaan tuloa Jani työskenteli yli kymmenen vuoden ajan suuressa kansainvälisessä ICT-palvelutalossa eri tehtävissä ja rooleissa. Viimeiset kuusi vuotta hänen vastuualuellaan oli valtion toimialan asiakkuus. […]

Lue lisää "Palvelupäällikkö Jani Nyström kehittää asiakas- ja toimintalähtöisiä palveluita"
Jotain uutta ja jotain tuttua – Vimanan asiantuntijana tukemassa CRM-projektia Business Finlandilla

Aloitin työt huhtikuun alussa Business Finlandilla GlobalCRM-projektissa projektipäällikkönä. Työskentelen Customer Experience -yksikössä ja työtehtäviini kuuluu huolehtia siitä, että projekti etenee aikataulussa ja kaikki järjestelmän käyttöönottamiseksi tarvittavat kokonaisuudet on suunniteltu ja määritelty sekä toteutettu liiketoiminnan tarpeiden pohjalta. Projektin parissa työskentelen vuoden 2019 loppuun saakka.

Lue lisää "Jotain uutta ja jotain tuttua – Vimanan asiantuntijana tukemassa CRM-projektia Business Finlandilla"
Yhteistyö, asiakaslähtöisyys ja tarve muutokseen puhuttivat sote atk-päivillä Tampereella

Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päiviä vietettiin Tampereella 6.-8.5.2019. Vuosittainen tapahtuma keräsi yhteen yli tuhat digiammattilaista eri puolilta Suomea. Monipuolisen messuohjelman puheenvuoroista oli löydettävissä teemoja, jotka toistuivat läpi tapahtuman – asiakaslähtöisyys, yhteistyön tärkeys eri toimijoiden kesken ja tarve muutokseen.

Lue lisää "Yhteistyö, asiakaslähtöisyys ja tarve muutokseen puhuttivat sote atk-päivillä Tampereella"